Σεμινάριο υπολογιστή

Υπολογιστές και τεχνική βοήθεια

Στην εποχή μας ο υπολογιστής είναι μέρος της ζωής μας.

Η σωστή του χρήση μπορεί να μας απαλλάξει από προβλήματα διευθέτησης του χρόνου μας και να μας ανοίξει νέους ορίζοντες.

Βέβαια πολλές φορές προκύπτουν προβλήματα. Είτε μηχανικά, είτε λογισμικά.

Εδώ ερχόμαστε εμείς.

Θα εξαλείψουμε αυτά τα προβλήματα, θα σας υποδείξουμε καλύτερους και πιο αποδοτικούς τρόπους λειτουργίας του υπολογιστή και θα σας προτείνουμε λύσεις για οποιοδήποτε θέμα.

Μάριος Πολυζώης

Τηλεφωνείστε  6973209978

 

 

Από την :