Επισκευή υπολογιστή

Παρακαλώ στείλτε μας τα σχόλια σας: 

 

 

 

Προσοχή!

Γράψτε το τηλέφωνο σε ένα χαρτί και τοποθετήστε το κάτω από την οθόνη σας. Αν πάθει κάτι ο υπολογιστή σας θα μπορείτε να μας καλέσετε. 2108135182. 6973209978

Μπορείτε να φωτογραφησετε το QR barcode να αποθηκευτούν αυτόματα τα στοιχεία μου στο τηλέφωνο σας για ώρα ανάγκης
QR Code generator

Τι είναι αυτό;