Επισκευή υπολογιστή

Φοβίζει το «τέλος εποχής» για τα Windows XP

Η Microsoft έχει εδώ και καιρό ανακοινώσει, ότι στις 8 Απριλίου σταματά την τεχνική υποστήριξη και τις περιοδικές ενημερώσεις ασφαλείας για το παλαιότερο -αλλά ακόμη πολύ δημοφιλές - λειτουργικό σύστημά της Windows XP.

Περισσότερα....

 

Understanding Windows 7's 'GodMode'

Windows 7's so-called GodMode is actually a shortcut to accessing the operating system's various control settings.

Although its name suggests perhaps even grander capabilities, Windows enthusiasts are excited over the discovery of a hidden "GodMode" feature that lets users access all of the operating system's control panels from within a single folder.

By creating a new folder in Windows 7 and renaming it with a certain text string at the end, users are able to have a single place to do everything from changing the look of the mouse pointer to making a new hard-drive partition.

The trick is also said to work in Windows Vista, although some are warning that although it works fine in 32-bit versions of Vista, it can cause 64-bit versions of that operating system to crash.

To enter "GodMode," one need only create a new folder and then rename the folder to the following:

GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

Once that is done, the folder's icon will change to resemble a control panel and will contain dozens of control options. I'm not sure it's my idea of playing God, but it is a handy way to get to all kinds of controls.

I've asked Microsoft for more details on the feature and how it came to be. But so far, Redmond is silent on the topic.